Zygmunt Bauman ve Irena Bauman’ın ortak çalışması olan eser: Akışkan Modern Dünyada Yönetim

Çağımızın en önemli sosyologlarından Zygmunt Bauman, mimar ve kentsel çalışmalar uzmanı Irena Bauman ve örgüt ve yönetim bilimciler Jerzy Kociatkiewicz ile Monika Kostera’nın söyleşisinden derlenen Akışkan Modern Dünyada Yönetim, Ayrıntı Yayınları’ndan okurlarla buluştu.

Bauman’ın akışkan modernlik olarak tanımladığı çağımızın getirdiği öngörülemezlikle yönetimin vadettiği denetim arasındaki karşıtlığa odaklanan kitap, ufuk açıcı bir tartışmayı okurlara ulaştırıyor.

Akışkan Modern Dünyada Yönetim, yönetim biçimlerinin dönüşümlerini ve değişen yönetim anlayışlarını ele alarak tarihi bir perspektif sunarken aynı zamanda felsefi ve sosyolojik bir sorgulama da yapıyor.

İnsanların eskiden yönetmeye dair daha geniş bir perspektife sahip olduğunu ancak günümüzde kendisinin ve ailesinin geleceği gibi daha minör kaygılarla ilgilendiklerini öne süren dörtlü, bu nedenle toplumsal meselelere ilginin azaldığına değiniyor.

Yaşadığımız çağda belirsizlikler

Zygmunt Bauman’ın akışkan modernlik olarak tanımladığı içinde yaşadığımız çağ, her alanda muazzam belirsizliklerle karakterize olur. Bunun en önemli neticelerinden biri, bireylerin referans alabilecekleri yerleşik toplumsal yapı, kurum ve örgütlerden mahrum kalmasıdır.

Böylesi bir belirsizlik hali, yönetim kuramından ve onun denetim ve öngörülebilirlik gibi vaatlerinden önemli ölçüde ayrışır. Dahası akışkan modernlik çağında yönetim, ait olduğu profesyonel alanın sınırlarını çoktan aşıp özel hayatın neredeyse tüm alanlarını kuşatır hale gelmiştir.

Irena Bauman

Denetimler arasındaki karşıtlıklar

Akışkan modernliğin öngörülemezliği ile yönetimin vadettiği denetim arasındaki karşıtlık, ister istemez bazı soruları akla getirir: Yönetsel pratik, akışkan modernliğin olumsuz etkilerinin önüne geçebilir mi? Akışkan modernliğin şu an içinde bulunduğu dehşet verici durumun sorumlusu, hayatımızın her alanında yönetime duyduğumuz sarsılmaz inanç olabilir mi? Eğer öyleyse, yönetime olan yaklaşımımızı değiştirebilir miyiz?

Zygmunt Bauman

Yönetim kavramı

Örgüt ve yönetim bilimciler Jerzy Kociatkiewicz ile Monika Kostera, mimar ve kentsel çalışmalar uzmanı Irena Bauman ve çağımızın en önemli sosyologlarından Zygmunt Bauman bireycilik, tüketim kültürü, toplumsal eşitsizlikler ve iklim değişikliğinin belirleyici olduğu bu fetret devrindeki başlıca sorunların çözümünde yönetim kavramının oynadığı merkezirolü, heterotopya, mezo-düzey örgütlenme, yöneticisiz yönetimler, üretken tüketicilik gibi ufuk açıcı kavramlar ışığında tartışmaya açıyorlar.

sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir